Avís Legal

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

Aquesta pàgina Web és titularitat de Dr. Serena Estètica SLP:

 • CIF: B64459662
 • Adreça postal: Mariano Cubí 128, Barcelona 08021 (Espanya)
 • Telèfon: (+34) 93 418 17 25
 • Correu electrònic: rafael.serena@serenaclinic.com
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al TOM 39337, foli 43, full B 346299 Inscripció 1a.
 1. La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina Web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o hi accedeixi.
 2. Avís de complementarietat: La informació proporcionada al lloc web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de la salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte, ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.
 3. Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i la resta de signes distintius són propietat de Dr. Serena Estètica SLP o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Web. L’Usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per Dr. Serena Estética SLP o pel titular d’aquests drets ; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquest web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquesta web.
 4. L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web des de les seves pròpies pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents: a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, i no podrà reproduir-la de cap manera; b) no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el web o permetin visualitzar-lo a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquest web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Dr. Serena Estètica SLP o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no es podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Dr. Serena Estética SLP o sobre la qualitat dels seus serveis; d) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Dr. Serena Estética SLP dins de la seva pàgina web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Dr. Serena Estética SLP; e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Dr. Serena Estética SLP recolza o recolza, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Dr. Serena Estética SLP, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç.
 5. Dr. Serena Estética SLP no és responsable de controlar que en aquesta Web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, Dr. Serena Estética SLP no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a aquesta Web. Igualment, Dr. Serena Estética SLP no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta Web.
 6. Aquesta web pot incloure enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, Dr. Serena Estética SLP només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà indicar-ho a Dr. Serena Estética SLP, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. Dr. Serena Estética SLP no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva manca de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o de els continguts o serveis proporcionats a través d’aquests, llevat que sigui directament responsable de la prestació dels serveis esmentats.
 7. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta Web de conformitat amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables. L’Usuari respondrà davant de Dr. Serena Estética SLP i davant de tercers de qualssevol danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.
 8. Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte relatiu a la interpretació o aplicació d’aquest Avís Legal, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).